Databehoefte in elke stap van mobiliteitsadvies

Databehoefte in elke stap van mobiliteitsadvies

Koen Adams en Erik-Sander Smits van Arane Adviseurs vertellen over hun motivatie om mee te doen aan de Datadag Mobiliteit, op donderdag 25 maart. “We willen laten zien hoe we verkeersdata gebruiken in ons dagelijks werk bij het implementeren van mobiliteitsbeleid. In ons werk bestrijken we het hele spectrum: van beleidsontwikkeling tot operationeel verkeersmanagement. Graag gaan we in gesprek over welke uitdagingen we daarbij tegenkomen.”

“We willen het werkveld verder brengen en uitdagingen samen met de markt oppakken. In elke stap van beleid naar maatregelen zien wij een veranderende informatiebehoefte. Tijdens de datadag willen we samen met de aanwezigen in gesprek gaan over deze informatiebehoefte en hoe deze is in te vullen. Welke bestaande methodieken en inwintechnieken we verder kunnen doorontwikkelen? Op welke termijn is er wat mogelijk? Zelf vinden we het leuk wanneer hier nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen uitkomen.”

Vier lagen
Arane maakt onderscheid in vier lagen waarop advies geënt is, van de beleidslaag tot de uitvoeringslaag. “In Groningen hebben we bijvoorbeeld voor de gemeente cijfers aangeleverd die gebruikt worden voor de begroting en de bereikbaarheid van de stad. Dat meet je dan van jaar op jaar, voor strategische beleidsdoeleinden.”

“Voor Groningen Bereikbaar hebben we een maandoverzicht gemaakt die de netwerkkwaliteit in beeld brengt. Elke maand kregen ze van ons een rapport over doorstroming op en betrouwbaarheid van trajecten en routes, dan heb je het over het beleidsmonitoringsniveau oftewel de tactisch operationele laag.”

“Nog een stapje verder hebben we voor de gemeente Utrecht een multimodale knelpuntanalyse uitgevoerd in verband met de herinrichting van de westelijke stadsboulevard. Om een gedegen ontwerp van de maatregelen te kunnen maken is er inzicht nodig in de probleemlocaties en wat de oorzaken van de problemen zijn. Op welk wegvak is de doorstroming ondermaats? Welke fietsverbindingen kruizen daar de autowegen en hoe betrek je het openbaar vervoer? En welk type gebruiker maakt op welk moment gebruik van welk deel van het netwerk?”

Ten slotte volgt dan het operationele niveau, bij het inzetten van maatregelen. Ook daar is informatie nodig van de verkeersstromen nodig zodat maatregelen tijdig kunnen worden in- en uitgeschakeld. “Zo hebben we voor de Maastunnel een DVM-systeem ontwikkeld. De tunnel moest na de renovatie voldoen aan tunnelveiligheidswetten en om daaraan te voldoen mogen er bepaalde verkeerskundige situatie nooit voorkomen. Zo mag bijvoorbeeld de snelheid van het verkeer in de tunnel nooit onder de 15 km/uur komen. En bij een evacuatie van de tunnel moet er altijd voldoende ruimte in het netwerk zijn om het verkeer te kunnen bergen. Het DVM systeem zorgt ervoor dat dit niet gebeurt, door de uitstroom vanuit de tunnel wanneer nodig te verhogen en de instroom naar de tunnel toe te beperken. Het hele netwerk, van A20 tot A15, kan hierbij ondersteunen. In alle wegvakken die meehelpen hangen radarsensoren die elke 10 seconden de wachtrij meten. Zo weten we op elk moment de vulling van het netwerk en weten we precies welke maatregelen we op welke locatie moeten inzetten.”

Uitdagingen
Voor de komende jaren ziet Arane zeker uitdagingen. “De afgelopen jaren zijn verkeersdata voor de auto gemeengoed geworden en zijn deze breed beschikbaar. De uitdaging is om de komende jaren ook de beschikbaarheid en het gebruik van (verkeers)data voor openbaar vervoer, de fietser en de voetganger te vergroten. Hier is nog een wereld in te winnen. Daarnaast zien we ook kansen voor artificial intelligence bij data-inwinning en data-analyse, en voor datafusie waarbij je meerdere databronnen samenvoegt om zo het gewenste informatieniveau te behalen. De wensen vanuit de toepassingen zijn vaak nog groter dan wat kan vanuit de data, de kunst is om die verder samen te brengen, want er is wel veel data beschikbaar.”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven